Metode og begrænsninger

Hvordan har jeg gjort?

Det kedelige arbejde

Facebook har et bibliotek med “alle” (se begrænsninger) politiske annoncer på Facebook Ads Library.

Her kan man se alle annoncer politiske aktører har brugt penge på.

Der er en rapport funktion, som tæller ALLE aktører med. Men den giver muligheden for at downloade en csv fil med data for 30 dage, 90 dage og livstidsforbrug.

Jeg har først gennemgået alle der har brugt over 500 kroner.

Det er per 1. januar 2022 cirka 5.200 annoncekonti.

Derefter har jeg sorteret alle “ikke politiske affilieret” fra, og tilføjet hvilket parti resten tilhører – cirka 2.600 annoncekonti.

Det var det langtrukne arbejde, nu er det gjort, og jeg kan nøjes med at kontrollere alle nye annoncekonti hver måned.

Jeg bruger et tool som hedder Parabola, til at hjælpe med at sortere i mine datasæt. Kæmpe anbefaling herfra meget intuitivt og lige til at gå til. Jeg stødte på det i No Code nyhedsbrevet Træk-og-Slip (også en anbefaling herfra).

Behandling og sortering af data

Hver måned tilføjer jeg de nye csv filer til mit Parabola flow, og får det eksporteret til Google Sheets.

Det er næsten helt automatisk, jeg skal bare tilføje hvilken måned dataen er hentet ned på.

Geografisk data

Det ser måske liiidt voldsomt ud, men det er relativt simpelt, og går primært ud på at tilføje partivariablen og gøre dataen lidt nemmere at visualisere.

Data visualisering

Jeg har valgt at bruge Google Data Studio til at visualisere alt dataen. Det er gratis, fungerer perfekt med Google Sheets og kan nemt indsættes på min egen hjemmeside og er nemt at lære at bruge.

Det er nogen grafiske begrænsninger, men fordelene opvejer klart ulemperne.

Har du en kommentar til noget der kunne blive bedre, så må du meget gerne sende mig en mail.

Resten

Så embed’er jeg alt fra Google Data Studio ved hjælp af et iFrame på en WordPress hjemmeside.

Derudover bruger jeg cirka to til tre timer om måneden på at opdatere dataen.

Vil du måske hjælpe?

Har du godt styr på forskellige politikere? Så vil jeg meget gerne have din hjælp. Herunder er tabellen med dem jeg har registreret som “ikke politikere”. Hvis du bare vil gennemgå lidt af dem, og skrive til mig hvis du finder en der er politikker. Så ville det være en KÆMPE hjælp!

Begrænsninger

1. Ikke alle er blevet registreret

Ikke alle politikeres Facebook sider er blevet klassificeret som værende politiske. Facebook indførte et krav om klassificering i marts 2019, så de fleste er med. Det er derfor, at der i tabellerne står “These ads ran without a disclaimer”. Facebook er blevet meget bedre til at finde politiske annoncer. Jeg finder dette ret usandsynligt, og dem som går under radaren er forsvindende små.

2. Ikke alt bliver klassificeret som politisk

Politikerne kan godt lade være med at tilføje en ansvarsfraskrivelse, hvis annoncen ikke omhandler noget specifikt politisk. Det kunne være annoncer fra kommunalpolitikere om mere lavpraktiske ting. Har Facebook først klassificeret siden som værende politisk, er det dog svært ikke at skulle tilføje en ansvarsfraskrivelse. Finder jeg efterhånden også usandsynligt.

3. Dataen er begrænset til et bestemt timeframe

Desværre kan man ikke vælge hvilke datoer, man skal have data fra. Det er enten 1, 7, 30, 90 dage eller livstidsforbrug. Jeg holder det til måneds og kvartalsbasis for overskuelighedens skyld. Det kan være, at jeg i en valgkamp vil hente mere specifik data ned. Dermed er der 5 dage på et år med 365 dage, som ikke kommer med i månedsopgørelsen.

4. Det er kun forbrug over 500 kroner

Der er mulighed for, at nogen kan gå under radaren ved at sprede deres forbrug på mange mindre sider. Det anser jeg dog som værende usandsynligt, qua arbejdet det medfører, og hvad den relative gevinst vil være ved det.

5. Partiforbrug og privatforbrug er blandet

Alle udgifter bliver tilskrevet det parti, som politikeren kommer fra. Men i mange tilfælde vil det være politikerens egne penge. Derfor er opgørelsen et resultat af fuldstændig spredt forbrug og styring. Det betyder, at man ikke kan sige, at det for eksempel er “Liberal Alliance”, som har brugt pengene. Det er blot en akkumulering af alle i Liberal Alliances forbrug. Man kan dog stadig holde øje med, hvem der er de store forbrugere inden for partierne.

6. Folketing vs kommunal vs EU

I samme boldgade som nummer 5. Men alt forbrug er samlet på tværs af “lag”.

7. Jeg har lavet en fejl

Jeg kan have misset nogen i min manuelle gennemgang. Derfor må du meget gerne kontrollere i tabellen ovenover.